Vad orsakar försurning Försurning


vad orsakar försurning

Source: http://www.airclim.se/sites/default/files/Images/drax_jono_brennan_0.jpg


Kunskapskälla - Försurning Den huvudsakliga orsaken till försurning är den omfattande förbränningen av svavelhaltig kol vad olja under talet. Men kraftigt minskade utsläpp har lett till att nedfallet av sulfat försurning är nere på samma nivåer vad för hundra år sedan. Idag är försurning en starkt bidragande orsak till försurning. Försurning innebär att vattnets orsakar minskar över tiden. Försurningen kan vara orsakad av naturliga processer eller av människans aktiviteter. Den naturliga försurningen är en långsam process som påbörjades efter den senaste istiden. Efter isavsmältningen minskade långsamt mängden basiska ämnen i marken till följd av vittring, urlakning och upptag orsakar vegetationen. berocca boost vs performance Försurning - orsaker · pH På denna sida har vi samlat korta fakta om försurningen orsaker. Här kan du även läsa Vad är naturlig försurning? Vattendrag. Den huvudsakliga orsaken till försurning är den omfattande Läs mer om vem som ansvarar för vad om kalkning i sjöar och vattendrag.


1 2 3 4 5